Studiemiddag


14 december 2017


Bildung.city | Amsterdam

Studiemiddag Koersen op differentiatie

Differentiëren staat hoog op de agenda in scholen voor voortgezet onderwijs. ‘Maatwerk’, het passend maken van onderwijs, is de trend. Scholen staan voor de opdracht om hun onderwijs zo in te richten dat ze kunnen afstemmen op verschillen tussen leerlingen. In deze werkbijeenkomst gaan we strategisch koersen op differentiëren. Er worden je een aantal stappen aangereikt om onderwijskundige visie omtrent differentiëren in jouw team te vertalen naar de dagelijkse onderwijspraktijk.

De volgende stappen worden met u doorgenomen: 

Stap 1. Formuleren van een koers: de stip aan de horizon De eerste stap is het formuleren van een koers, een collectieve ambitie. 

Stap 2. Uitwisselen van bestaande beelden, concepten, ervaringen
Is de koersuitspraak geformuleerd, dan wil dat nog niet zeggen dat jouw collega’s, (mede) school- en teamleiders en leraren in de school hier dezelfde beelden bij hebben. 

Stap 3. Bestaande beelden, concepten, ervaringen aanvullen met nieuwe informatie
Verandering beklijft pas als ook het denken van de mensen veranderd is. Veranderingen vragen nieuwe denkbeelden, nieuwe concepten. 


Stap 4. Formuleren van ontwerpprincipes; richtinggevende uitspraken voor het handelen in de lespraktijk. Heb je een heldere koers die gebaseerd is op concepten, gedeelde beelden en ervaringen binnen het team, heb je deze getoetst aan andere denkbeelden, aan informatie ‘van buiten’, aan theorie, dan kun je nu op basis hiervan met elkaar een aantal ontwerpprincipes formuleren voor het maken van onderwijs waarin je elkaar kunt vinden en die voldoet aan de ingeslagen koers. 

Stap 5: Onderwijspraktijk maken, feedback organiseren, sturen op professionaliteit
De volgende stap is het daadwerkelijk ontwikkelen, ontwerpen en uitvoeren van onderwijs dat gericht is op differentiëren.

 

Doelgroep 
Het symposium is bedoeld voor schoolleiders, team/afdelingsleiders in het voortgezet onderwijs.

Deelnamekosten:
Prijs voor deelname aan dit middagsymposium bedraagt € 149,- excl. btw. U ontvangt hierbij een exemplaar van Differentiëren: Small Medium Large - de verbinding tussen zinvol en betekenisvol onderwijs :  (t.w.v. € 29,50) consumpties bij inloop, pauze en borrel na afloop.

Kortingen:
Meerpersoonskorting: bij meerdere inschrijvingen vanuit één organisatie geldt meerpersoonskorting. Eerste deelnemer betaalt 100%, de tweede inschrijving krijgt 5% korting en de derde en alle volgende inschrijvingen krijgen 10% korting op congresdeelname. Voorwaarde is dat het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is. 

Aanmelden:
Voor dit symposium kunt u zich vooraf online aanmelden via de website, u ontvangt van ons daarvoor een factuur. Op uw inschrijving zijn de algemene voorwaarden van Logacom van toepassing. Als u wilt annuleren dan dient dit altijd per email of aangetekend schrijven te geschieden. De vier verschillende termijnen voor gedeeltelijke creditering van de deelnamekosten kunt u teruglezen in artikel 7 van de algemene voorwaarden.